Analytikův občasník

 

Rok 2011

 

1. "Analytikův občasník - leden 2011". Lednové číslo, jehož spoluautorem je Michal Tvrdoň, je věnováno vlivu krize reálné ekonomiky na český trh práce. První část stati je věnována analýze výkonnosti české ekonomiky v průběhu let 1995 až 2010 a druhá část je zaměřena na dopady krize reálné ekonomiky na český trh práce. Analytikův občasník - leden 2011 si můžete prohlédnout zde >>

2. "Analytikův občasník - únor 2011". Tento díl je věnován analýze výroby v letech 1995-2009. Hlavní pozornost je věnována analýze celkové produkce a její struktuře. Analytikův občasník - únor 2011 si můžete prohlédnout zde >>

3. "Analytikův občasník - duben 2011". Dubnový díl je zaměřen na hodnocení úspěšnosti hospodářské politiky pomocí standardních metod. V rámci textu se tak čtenář postupně seznámí s makroekonomickými výkonnostními indexy a tradičně a netradičně pojatými magickými čtyřúhelníky. Analytikův občasník - duben 2011 si můžete prohlédnout zde >>

4. "Analytikův občasník - červenec - srpen 2011". Prázdninový občasník je věnován vývoji české ekonomiky ve stínu krize reálné ekonomiky. První část stati je věnována výkonnosti české ekonomiky a druhá část je zaměřena český trh práce. Analytikův občasník - červenec - srpen 2011 si můžete prohlédnout zde >>

5. "Analytikův občasník - září - říjen 2011". Tento díl je věnován Beveridgeově křivce, a to zejména z pohledu českého trhu práce. Analytikův občasník - září - říjen 2011 si můžete prohlédnout zde >>

6. "Analytikův občasník - listopad 2011". V listopadu je občasník zaměřen na hledání odpovědi na otázku: Kam kráčíš, česká ekonomiko? Konkrétně se pak věnuje ekonomické výkonnosti, potenciálnímu produktu a přirozené míře nezaměstnanosti v České republice. Analytikův občasník - listopad 2011 si můžete prohlédnout zde >>

 

Rok 2010

 

1. "Analytikův občasník - leden 2010". Tento díl je zaměřen na historický pohled na problematiku protekcionismu. Konkrétně věnuje pozornost merkantilistickým kořenům protekcionismu, protekcionismu na přelomu 19. a 20. století a současnému pojetí protekcionismu. Analytikův občasník - leden 2010 si můžete prohlédnout zde >>

2. "Analytikův občasník - únor 2010". Únorový občasník je věnován kořenům komparativní ekonomie, a to zejména z pohledu tři hlavních impulsů, jež vedly k nastartování rozvoje této vědní disciplíny. Analytikův občasník - únor 2010 si můžete prohlédnout zde >>

3. "Analytikův občasník - březen - duben 2010". Březnový díl je zaměřen na historii bankovnictví v Českých zemích, na Moravě a částečně také ve Slezsku. V rámci textu se čtenář postupně seznámí s počátky českého bankovnictví v 19. století, vývojem bankovnictví mezi světovými válkami, v poválečném období a na závěr získá také stručný přehled o vývoji bankovnictví v poslední dekádě 20. století. Analytikův občasník - březen - duben 2010 si můžete prohlédnout zde >>

4. "Analytikův občasník - květen 2010". Tento díl je věnován tvorbě ekonomických modelů. Občasník nastiňuje historický vývoj ekonomického modelování, analyzuje roli modelu v ekonomii a zaměřuje se na vybrané problémy tvorby ekonomických modelů. Analytikův občasník - květen 2010 si můžete prohlédnout zde >>

5. "Analytikův občasník - červen 2010". V červnu je občasník zaměřen vybrané problémy komparativní ekonomie. Konkrétně popisuje pět vybraných problémových oblastí a vybrané soustavy srovnávacích kritérií. Analytikův občasník - červen 2010 si můžete prohlédnout zde >>

6. "Analytikův občasník - červenec 2010". Tento díl je zaměřen na historický pohled na typová schémata ekonomických modelů. Konkrétně popisuje Phillipsův hydrodynamický model národního hospodářství, Sandeeho model ekonomického obratu, Marczewského model ekonomické tabulky a Piatierův model ekonomiky. Analytikův občasník - červenec 2010 si můžete prohlédnout zde >>

7. "Analytikův občasník - srpen 2010". Srpnový občasní je zaměřen na problematiku přijetí eura v České republice. Hlavní pozornost je zaměřena na plnění nominálních kritérií konvergence. Analytikův občasník - srpen 2010 si můžete prohlédnout zde >>

8. "Analytikův občasník - září - říjen 2010". Podzimní dvojdíl je věnován problematice analýzy vybraných makroekonomických problémů. Konkrétně se věnuje oblasti ekonomického růstu, strukturálních změn, agregátní poptávky, cenové hladiny, trhu práce, mezd, vnější ekonomické rovnováhy a plnění nominálních kritérií konvergence. Analytikův občasník - září - říjen 2010 si můžete prohlédnout zde >>

9. "Analytikův občasník - listopad 2010". V listopadu občasník prezentuje příspěvek, jenž je obsažen ve sborníku "Nové trendy - nové nápady 2010" a je věnován problematice řešení projektu FRVŠ 1060/2010. Analytikův občasník - listopad 2010 si můžete prohlédnout zde >>

10. "Analytikův občasník - prosinec 2010". Poslední díl roku 2010 prezentuje příspěvek, jenž je obsažen ve vědeckém časopise "Acta Academica Karviniensia" a je zaměřen na problematiku řešení projektu FRVŠ 1060/2010. Analytikův občasník - prosinec 2010 si můžete prohlédnout zde >>

 

 
Nadcházející událost

LIS
18

18.11.2014 09:00 - 12:00
Porada vedení

LIS
18

18.11.2014 13:00 - 16:00
Akademický senát

Galerie obrázků
Saldo běžného účtu platební bilance (USD)
Image Detail
Anketa
Má Česká republika přijmout euro?
 
Přihlásit seTabulka kurzů
Kurz CZK
EUR CZK CHARTS
Novinky

27. 6. 2012: V rámci sekce "Oikonomikos Charts" byly aktualizovány animované grafy, mimo odkaz "Výroba v české ekonomice".

27. 6. 2012: Byly aktualizovány statistické údaje v sekci "OISTAT - Banka statistických dat".

1. 4. 2012: V rámci sekce "Oikonomikos Charts" byly aktualizovány animované grafy.

30. 3. 2012: Byly aktualizovány grafy v sekcích "Česká republika v datech" a "Česká republika a eurozóna".

30. 3. 2012: Byly aktualizovány statistické údaje v sekci "OISTAT - Banka statistických dat".

22. 11. 2011: Byla publikována tři nová čísla Analytikova občasníku. Konkrétně se jedná o číslo duben 2011, červenec - srpen 2011, září - říjen 2011 a listopad 2011.

18. 9. 2011: Stránky jsou momentálně upravovány.