Okruhy k zápočtu z předmětu Komparativní ekonomie

 

Způsob ukončení: seminární práce, ústní zkouška

 

Okruhy ke zkoušce:

 

1. Geneze komparativní ekonomie jako samostatné vědní disciplíny

2. Základní vymezení ekonomického systému

3. Pojetí chudoby ve vyspělých ekonomikách a možnosti jejího měření

4. Typy kurzových režimů a kurzový vývoj v jednotlivých ekonomikách

5. Srovnání situace na trhu práce v zemích střední a východní Evropy

6. Vývoj a srovnání stavu veřejných financí a veřejného dluhu v zemích EU

7. Komparace daňového zatížení v zemích SVE - ukazatele vhodné pro srovnání, vývoj v jednotlivých ekonomikách

8. Komparace ekonomické výkonnosti - HDP, HND, RHDD, alternativní ukazatele (HDI, ISEW)

9. Vnější rovnováha - problémy při komparaci, možnosti jejího měření

10. Cenová stabilita - možnosti jejího měření, komparace

11. Nová komparativní ekonomie

12. Institucionální charakteristiky, možnosti měření a mezinárodní srovnání situace v jednotlivých zemích

13. Možnosti měření ekonomické svobody - pozice zemí SVE v rámci světové ekonomiky

14. Možnosti měření korupce - situace v jednotlivých ekonomikách

 

Součástí zkoušky je prezentace vypracované seminární práce a následně diskuse nad jedním z výše uvedených témat.

 

Zkušební termíny naleznete v systému Stag. Témata seminárních prací budou sděleny na přednášce.

 
Nadcházející událost

LIS
18

18.11.2014 09:00 - 12:00
Porada vedení

LIS
18

18.11.2014 13:00 - 16:00
Akademický senát

Galerie obrázků
Produkční mezera českého HDP
Image Detail
Anketa
Má Česká republika přijmout euro?
 
Přihlásit seTabulka kurzů
Kurz CZK
EUR CZK CHARTS
Novinky

27. 6. 2012: V rámci sekce "Oikonomikos Charts" byly aktualizovány animované grafy, mimo odkaz "Výroba v české ekonomice".

27. 6. 2012: Byly aktualizovány statistické údaje v sekci "OISTAT - Banka statistických dat".

1. 4. 2012: V rámci sekce "Oikonomikos Charts" byly aktualizovány animované grafy.

30. 3. 2012: Byly aktualizovány grafy v sekcích "Česká republika v datech" a "Česká republika a eurozóna".

30. 3. 2012: Byly aktualizovány statistické údaje v sekci "OISTAT - Banka statistických dat".

22. 11. 2011: Byla publikována tři nová čísla Analytikova občasníku. Konkrétně se jedná o číslo duben 2011, červenec - srpen 2011, září - říjen 2011 a listopad 2011.

18. 9. 2011: Stránky jsou momentálně upravovány.