Národní účetnictví (PNUC)

 

Forma studia: navazující magisterské studium, prezenční

 

Rozsah studijního předmětu: 2+0

Počet kreditů: 3 ECTS

Způsob zakončení: zkouška

Podmínky pro absolvování předmětu: průběžný test, zkušební test, předmět je ukončen písemnou zkouškou

Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je obeznámit absolventy studijního programu Hospodářská politika a správa s metodami a pravidly na jejichž základě jsou pomocí statistický dat popisovány jednotlivé ekonomické systémy. Student tak bude postupně seznámen jak s historickým vývojem soustav národohospodářských ukazatelů, tak se současnou metodikou systémů národních účtů využívaných v České republice a v jednotlivých členských zemích Evropské unie. Přednášející tak budou směřovat k tomu, aby posluchači správně pochopili základní metody a postupy národního účetnictví a současně byli schopni kvalifikovaně pracovat s daty získanými s Ročních národních účtů České republiky.

Struktura výkladu:

1. Národní účetnictví a jeho význam pro ekonomii

2. Historický vývoj soustav národohospodářských ukazatelů

3. Typová schémata národního účetnictví

4. Východiska systému národního účetnictví

5. Časové a prostorové vymezení národního účetnictví

6. Institucionální sektory

7. Odvětví

8. Transakce a jejich role v národním účetnictví

9. Účty a účetní salda

10. Sektorové účty

11. Původ a užití zboží a služeb a možnost jejich deskripce

12. Satelitní a regionální účty, sociální matice

13. Čtvrtletní účty

Povinná literatura:

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Příručka ke čtvrtletním národním účtům. 1. vyd. Praha: ČSÚ, 2002.

HRONOVÁ, S., HINDLS, R. Národní účetnictví. Koncept a analýzy. Praha: Beckovy ekonomické učebnice, 2000. ISBN 80-7179-235-7.

VYSUŠIL, J. Národní účty a meziodvětvové vztahy. Praha: Academia, 2002. ISBN 800-200-1010-6.

Doporučená literatura:

HRONOVÁ, S., HINDLS, R. Rukověť národního účetnictví (výklad s případovými studiemi). 1. vyd. Praha: VŠE, 1996. ISBN 80-7079-883-1.

ISAJEV, B. L. Integrované bilanční systémy v analýze a plánování ekonomiky. 1. vyd. Praha: Academia, 1975.

JÍLEK, J., MORAVCOVÁ, J., ZYCHOVÁ, L. Základy národního účetnictví. Praha: VŠE, 1991. ISBN 80-7079-242-6.

TULEJA, P. Analýza pro ekonomy. Brno: Computer Press, 2007. (předpokládaný termín vydání: listopad 2007).

TULEJA, P. Makroekonomický model České republiky. Vědecká monografie. Studia Oeconomica. Karviná: SU OPF, 2004, 196 s. ISBN 80-7248-256-3.

 

 
Nadcházející událost

LIS
18

18.11.2014 09:00 - 12:00
Porada vedení

LIS
18

18.11.2014 13:00 - 16:00
Akademický senát

Galerie obrázků
Saldo běžného účtu platební bilance (USD)
Image Detail
Anketa
Má Česká republika přijmout euro?
 
Přihlásit seTabulka kurzů
Kurz CZK
EUR CZK CHARTS
Novinky

27. 6. 2012: V rámci sekce "Oikonomikos Charts" byly aktualizovány animované grafy, mimo odkaz "Výroba v české ekonomice".

27. 6. 2012: Byly aktualizovány statistické údaje v sekci "OISTAT - Banka statistických dat".

1. 4. 2012: V rámci sekce "Oikonomikos Charts" byly aktualizovány animované grafy.

30. 3. 2012: Byly aktualizovány grafy v sekcích "Česká republika v datech" a "Česká republika a eurozóna".

30. 3. 2012: Byly aktualizovány statistické údaje v sekci "OISTAT - Banka statistických dat".

22. 11. 2011: Byla publikována tři nová čísla Analytikova občasníku. Konkrétně se jedná o číslo duben 2011, červenec - srpen 2011, září - říjen 2011 a listopad 2011.

18. 9. 2011: Stránky jsou momentálně upravovány.